معامله شرکت‌ های بدهکار به بانک چگونه است؟

با انتشار فهرست بدهکاران به بانک‌ها بهتر است تمام نکات و مسائل مربوط به همکاری با شرکت‌ها در خصوص بدهکاری‌های شرکت‌های خصوصی و حقوقی ارائه دهیم و مقاله جامعی در خصوص همکاری و معامله شرکت‌ های بدهکار به بانک برای شما آماده کرده‌ایم.

وقتی شرکت یا شخص حقوقی که به‌عنوان بدهکار در بانکها ثبت می‌شوند، هرگونه معامه با آن اشخاص دارای حساسیت بیشتری خواهد بود. بنابراین به‌طور کلی در زمان ارائه خدمات بانکی به این مشتریان، خدماتی مانند فروش محصولات یا خدمات، وام و… امکانات برای این مشاغل و یا این شرکت‌ها نسبت به سایرین محدودتر است. در واقع سوال اصلی در معامله با شرکت های بدهکار برای بانک، این خواهد بود که: آیا این شرکت می‌تواند در قابل تعهداتش نسبت به شما عمل نمایید یا خیر؟

مسئولیت مدیرعامل در قبال بدهی‌ شرکت

شرکت‌ تجاری در مسیر کسب و کار و تجارت خود ممکن است بدهی و دیون داشته باشد در اینجا سوالی، به وجود می‌آید که: مسئولیت مدیریت عامل در قبال این بدهی‌ شرکت چیست؟

شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند. یعنی یک شخصیتی که کاملاً مستقل است. پس می‌توان گفت که دارایی‌ها, بدهی‌ها, و بستانکاری‌ها و تعهدات شرکت در معامله‌ها به خود شرکت ارتباط دارد.

اما باید بدانید که مسئولیت شرکا در قبال پرداخت تمامی بدهی‌ها و دیون‌های شرکت را بسته به نوع شرکت می‌توان تقسیم کرد.

شرکت‌ها به دو نوع شرکت‌های سرمایه ایی و شرکت‌های شخصی تقسیم می‌شوند.

شرکت‌های سرمایه‌ای

نوع اول شرکت‌های سرمایه‌ای هستند در این شرکت‌ها به میزان سرمایه‌ای آورده شده آن‌ها در شرکت مسئولیت دارند. و سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. به میزان سرمایه‌ای آورده شده شرکا سهیم هستند. پس در شرکت‌های سرمایه ایی, سرمایه به سهام تقسیم می‌شود و هرکس به میزان مبلغ سرمایه مسئولیت‌های خود را دارند و تمامی شرکا به میزانی که سهام دارند و یا سرمایه‌ایی وارد شرکت کرده‌اند در مقابل بدهی‌ها و دیون شرکت سهیم هستند و باید نسبت به بدهی‌های شرکت بسته به میزان سهام خود پرداخت کنند.

شرکت‌های شخصی

نوع دوم شرکت‌های شخصی هستند که در این شرکت‌ها خود شخص از اهمیت بالایی برخوردار است. تمامی شرکا در برابر پرداخت بدهی‌های شرکت بیشتر از سرمایه ایی که وارد شرکت کرده‌اند مسئولیت دارند.

 

 نحوه توقیف اموال شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکت‌های هستند که تمام سرمایهٔ آن در زمانی که شرکت تاسیس می‌شود توسط موسسین آن تامین و پرداخت شده است.

توقیف سهام شرکت سهامی خاص

نحوهٔ توقیف اموال شرکت سهامی خاص یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در شرکت‌های سهامی خاص می‌باشد که بیشتر مربوط به فروش, یا توقیف سهام می‌باشد.

در صورتی که فردی بدهی داشته باشد, و فرد دارای اموالی باشد که قابل توقیف باشد سهامداران شرکت‌های سهامی خاص از این قانون مستثنی نیستند.

اموال شرکت سهامی خاص می‌تواند به علت بدهی, در معرض توقیف قرار بگیرد که یکی از این موارد می‌تواند به سهام آن‌ها نیز اشاره کرد.

براساس قانون تجارت سهام قسمتی از سرمایه اصلی شرکت است. پس میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهام خاص است و همچنین قابل معامله و توقیف است.

توقیف اموال یکی از سهامداران شرکت سهامی خاص

این دسته از شرکت‌ها دارای شخصیتی جدا و مستقل از شخصیت سهامداران خود است, پس ما نمی‌توانیم اگر یکی از این سهامدار بدهی داشت اقدام به توقیف اموال این شرکت بکنیم.

اگر یکی از این سهامدار خاص, بدهی داشته باشد فرد خواهان فقط می‌تواند درخواست توقیف سهام او را از شرکت داشته باشد و آن را به واحد اجرا برساند.

واحد اجرا پس از بررسی‌های لازم, ابلاغیه ایی مبنی بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال سهام فرد بدهکار برای شرکت ارسال می‌کند. و شرکت به فرد مزبور مراتب توقیف سهام فرد بدهکار را اطلاع می‌دهد.

جلب مدیران شرکت سهامی خاص

مدیران در شرکت سهامی خاص یک ستون در شرکت به حساب می‌آیند. اما گاهی اوقات ممکن است پیش بیایید که نیاز به جلب مدیران شرکت سهام خاص باشد.

ممکن است از دو منظر مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد مورد اول از نظر جرائم عمومی مورد دوم جرائم مصرح در قانون تجارت.

جرائم عمومی مانند جعل اسناد یا استفاده از مجعول اسناد است و چنانچه مدیریت عامل متوجه این جرم شده باشد می‌تواند باعث جلب مدیر عامل شود.

در جرائم مصرح در قانون تجارت, این قانون با دستاویز شدن به اصول و قواعد قانونی اقدام به جرم انگاری جرایم خاص مربوط به شرکت‌های سهامی کرده است.

اموال شرکت سهامی خاص

اگر شرکت به علت بدهی نیاز به تقسیم اموال یا محاسبه اموال شرکت در شرکت‌های سهامی خاص را داشته باشد بعد دادن تمام بدهی‌های مربوط به شرکت بدین شرح است.

هر آنچه بعد از پرداخت بدهی‌ها مانده است بین تمامی اعضا و شرکا مشاع است. و افرادی که در زمان تأسیس شرکت به جز سهام غیر پولی اموالی آورده‌اند به میزان آورده خود از اموال شرکت را شریک است.

ممکن است به دلیل کم شدن تعداد شرکا و یا بدهی‌های فراوان یا ورشکستی شرکت یا کلاً شرکت هدف کوتاه مدت داشته است بعد از به اتمام رسیدن هدف و یا پروژه و اتمام قرار دارد اقدام به جمع آوری شرکت و تقسیم اموال شرکت سهامی خاص شود.

نحوه مزایده سهام در شرکت سهامی خاص

معامله شرکت‌ های بدهکار به بانک چگونه است؟
اموال شرکت

در مورد توقیف، مزایده و فروش سهام شرکت سهامی خاص باید گفت که بر اساس ماده 34 قانون نحوه اجرای احکام مدنی به محض ابلاغ اجرای حکم به محکوم له محکوم علیه. موظف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا کند یا ترتیب پرداخت وجه به محکوم علیه را بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استعفای محکوم علیه امکان پذیر باشد و در غیر این صورت اموال او (از جمله سهام او در شرکت سهامی خاص) با اجرای احکام دادگاه و با معرفی محکوم علیه توقیف و فروخته می‌شود.

 

سایر مراحل یعنی مزایده و فروش سهام شرکت سهامی خاص مانند سایر اموال محکوم علیه خواهد بود. بدین معنا که پس از درخواست ذینفع، عملیات اجرایی با صدور اجرائیه توسط مراجع ذیصلاح و اخطاریه اجرایی آغاز و با برگزاری مزایده و اخذ حکم خاتمه می‌یابد.

 

برای اجرای مزایده سهام از طرفین اعم از خوانده و خوانده با ذکر تاریخ و زمان و مکان دعوت می‌شود.

 

در صورتی که علی رغم دعوت عمومی، سهام در دعوت اول فروخته نشود، مزایده برای بار دوم تکرار می‌شود و یا در صورت درخواست محکوم له، اموال دیگری از محکوم له ارائه و ضبط می‌شود.

در صورت عدم فروش مجدد سهام با تکرار مزایده یا عدم رضایت محکوم له به قبول سهام به قیمت تعیین شده توسط کارشناس، سهام به محکوم له مسترد می‌شود تا با فروش آن مطالبات محکوم له را پرداخت کند. لازم به ذکر است در صورت تمدید مزایده به درخواست محکوم علیه، سهام مزایده به هر مقداری که خریدار پیدا کند فروخته می‌شود و هزینه درج آگهی مجدد به عهده محکوم علیه خواهد بود.

بدین معنا که چنانچه در اساسنامه شرکت، انتقال سهام منوط به تصویب مدیران یا مجمع عمومی پس از توقیف سهام باشد تا سهام مذکور به شخص برنده واگذار شود. مزایده به عنوان خریدار، تایید اکثریت مذکور الزامی است.

همچنین در صورتی که شخصی در مزایده برنده نشد و سهام محکوم به تملک باشد باز هم باید اکثریت مقرر در اساسنامه را تصویب کرد. در صورتی که در اساسنامه شرکت سهامی خاص چنین چیزی پیش بینی نشده باشد، سهام به نفع طلبکار توقیف و به حکم دادگاه به وی منتقل می‌شود.

توقیف، مزایده و فروش سهام شرکت سهامی خاص در صورت عدم وجود خریدار برای سهام، طبق ماده 131 قانون نحوه اجرای احکام مدنی، طلبکار می‌تواند:

 • مال معادل طلب خود را به قیمتی که تعیین شده قبول کند
 • درخواست تمدید مزایده
 • سایر اموال محکوم علیه را معرفی و مصادره نماید

لازم به ذکر است در صورت درخواست تمدید حراج، کالای حراج به هر قیمتی که خریدار پیدا کند فروخته می‌شود و هزینه درج مجدد آگهی به عهده شماست.

 

چند نکته مهم در ارتباط با معامله شرکت‌ های بدهکار به بانک

همواره به یاد داشته باشید که شرکتی که در لیست بدهکاری به بانک هستند اغلب با ورشکستگی مواجه هستند, پس لازم است قبل از هرگونه معامله شرکت‌ های بدهکار به بانک بسیار مراقب باشید.

 

آخرین صورت‌های مالی و ترازنامه و گزارش حسابرسی شرکتهای بدهکار به بانک را قبل از انجام هر معامله دریافت و بررسی کنید. گزارش‌های حسابرسی صادر شده توسط موسسات حسابرسی عمومی و معتبر قابل اعتمادتر است، اما تمام اطلاعات مربوط به شرکت را در بر نمی‌گیرد، بنابراین مراقب برخی اسناد و اطلاعات شرکت بدهکار باشید. درک و تجزیه و تحلیل جامع و یکپارچه از وضعیت کسب و کار داشته باشید.

 

تمام شرکت‌هایی که دارای بدهی به بانک‌ها هستند برای انجام معاملات و صدور هرگونه چک دارای محدودیت‌های از سمت بانک هستند، نمی‌توانند برای پرداخت وام خود چک صادر کنند براساس قانون جدید صدور چک اگر شما باید از مدیران حقوقی شرکت چکی را دریافت نمایید و حتماً باید در مرحلهٔ اول در سامانه صیادی چک را ثبت کنید و در مرحله دوم صادر کننده چک حتماً باید از مدیران و صاحب امضای مجاز کنونی شرکت هم باشد.

معمولاً این گونه شرکت‌های که در لیست بدهکاران بانکی هستند معمولاً در فروش و ارائه هرگونه خدمات و تامین بودجه با محدودیت‌های مالی روبرو هستند از این رو ممکن است در ایفای تعهدات ذکر شده در معامله برای آن شرکت آسان نباشد.

 

باید به یاد داشته باشید که سهامداران و تأمین کنندگان منابع مالی شرکت‌های که اسم آن‌ها در لیست بدهکاران بانکی ثبت هستند, هیچ گونه احساس امنیتی نسبت به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها نمی‌کنند به همین دلیل تأمین منابع مالی را از این افراد از دست می‌دهند بنابراین در هنگام معامله شرکت‌ های بدهکار به بانک دقت لازم را بعمل بیاورید.

 

شرکت‌هایی که در لیست بدهکاران بانکی قرار دارند به آسانی امکان افزایش سرمایه خود را ندارند به این دلیل که بانک‌ها به طور قانونی امکان و رغبتی برای اینکه به جرگه سهامدار به این شرکت‌ها را ندارند.

 

در هنگام معامله شرکت‌ های که بدهکار به بانک هستند به این نکته باید توجه داشته باشید که اموال غیر منقول و دارایی‌های منقول و ماشین آلات مطالبات شرکتی که در لیست بدهکاران هستند در معرض بازداشت و مزایده و تملک هستند پس نمی‌توان گفت معامله کردن با این شرکت‌ها، دارای تضمین در مطالبات آتی شما را دارند.

 

شرکت‌هایی که در لیست بدهکاران به بانک‌ها هستند به علت هجوم زیاد بستانکاران برای دریافت مطالباتشان تمرکز چندانی برای انجام پروژه‌ها و پیشبرد قرارداد و معامله و حتی مدیریت کردن امور شرکت را ندارند پس لازم است در هنگام معامله شرکت‌ های بدهکار به بانک دقت و وسواس زیادی به خرج دهید.

برای معامله شرکت‌ های بدهکار به بانک این نکته را فراموش نکنید که بدهی‌های شرکت فقط مربوط به بانک نیست، ممکن است تعداد زیادی از اقلام بدهی و یا حتی قسط‌ها و تمامی تعهدات سررسید شده و حتی سر رسید نشده را باید جزو بدهی‌های شرکت لحاظ کرد.

 

معمولاً شخصیت حقوقی و دارایی مستقل شرکت‌های تجاری, انجام تعهدات بر عهدهٔ خود شرکت خواهد بود و تمامی سهامداران و مدیران شرکت, مسئولیت شخصی ندارند و لزوماً شرکا و سهامداران شرکت‌های بدهکار به بانک‌ها، شخصاً بدهکار محسوب نمی‌شوند؛ اما ممکن است برای اعمال برخی از مقررات بانکی و مالیاتی و قانونی در معرض ممنوع الخروجی یا حتی بازداشت و یا توقیف اموال باشند پس در بحث اعتبار شرکت و اعتماد به شرکتهای بدهکار به بانک روی دارای شخصی مدیران و شرکا و سهامداران حسابی باز نکنید.

 

بدترین بانک در ایران

در میان 26 بانک دولتی و خصوصی که سال گذشته صورت‌های مالی خود را منتشر کردند، بانک ملت با سود خالص 15 میلیارد و 759 میلیون تومان بهترین نتایج را به خود اختصاص داد و بانک آینده با سود خالص بیش از 27.5 میلیارد تومان بدترین بانک ایرانی بود.

 

ممنوعیت ثبت شرکت برای شرکت‌های دارای بدهی مالیاتی

برای ایجاد هرگونه تغییر در شرکت باید در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت شود. طبق ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر بر ثبت شرکتهاست. در این مورد نیز باید اجرا شود. در نتیجه در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط به شرکت، اداره ثبت شرکتها هیچ گونه تغییری را برای شرکت فوق ثبت نخواهد کرد. بدهی مالیاتی شرکت‌ها که یکی از پیامدهای آن ممنوعیت ثبت شرکت است، می‌تواند برای شرکت‌ها مشکل ساز باشد.

با ارائه اسامی بدهکاران مالیاتی به اداره ثبت شرکت‌ها، مدیران و سایر اعضا مجبور به تغییر سمت و یا عزل از سمت خود نخواهند بود و تنها در صورت ممنوعیت ثبت تغییرات اجرا می‌شود. یعنی پس از پایان دوره مدیریت اگر شرکت برای تمدید و انتخاب اعضا اقدام کند، نمی‌تواند موفق به اعمال و ثبت تغییرات جدید شود. در صورتی که مدیران بخواهند این ممنوعیت را برای شرکت رفع کنند، لازم است با مراجعه به اداره مالیات، از میزان مالیات خود مطلع شده و آن را پرداخت کنند.

پس از واریز مبلغ مورد نظر به سازمان امور مالیاتی باید گواهی تسویه حساب دریافت کرده و حساب مالیاتی را حذف و به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل دهند.

ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌های بدهکار مالیاتی

بر اساس ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم در بند 52 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌توانند از خروج بدهکاران مالیاتی که مبلغ قطعی آنها مبلغ قطعی شده است جلوگیری کند. بدهی اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط بیش از 20 درصد سرمایه است. ثبت شده یا مبلغ 5 میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی با تولید بیش از 10 درصد سرمایه ثبت شده یا 2 میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی بیش از 100 میلیون ریال.

در مورد افرادی که با درخواست و تایید مراجع ذیربط فرستنده مبنی بر عدم توانایی پرداخت بدهی مالیاتی مربوطه با اخذ تضمین لازم به سفر اجباری می‌روند حکم این ماده اجرا نمی‌شود. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتی که شخص حقوقی مکلف به کسر و پرداخت بر طبق این ماده است.

 • هنوز نظری ندارید.
 • افزودن دیدگاه
  کاری راش

  سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

  تازه ترین مطالب