برچسب: برند_مشابه

ثبت برند مشابه
ثبت برند
ثبت برند مشابه

این موضوع کاملا واضح است که هر برند باید کاملا خاص و خلاقانه باشد، به‌طوری که نسبت به سایر برند‌ها تمایز کافی را ایجاد کند. در این زمینه ثبت برند مشابه در ایران کاملا غیرقانونی است وهیچ برندی مشابه با برند دیگر ثبت نمی‌شود. نکته مهمی که وجود دارد این است که حتی اگر برندی به ثبت نرسیده باشد، اما از نظر مردم شناخته شده و معروف باشد کافی است برای آن‌ که نشود برندی مشابه با آن را ثبت کرد.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب