برچسب: ثبت شرکتها

ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
ثبت شرکت
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بر اساس قانون 584 قانون تجارت، تمامی موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری مانند: موسسات علمی و ادبی یا خیریه ها تشکیل می شوند و قصد سود بردن داشته یا نداشته باشند، موسسات غیر تجاری گویند.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب