برچسب: جواز ثبت برند

جواز تاسیس برای ثبت برند
ثبت برند
جواز تاسیس برای ثبت برند

جواز تاسیس به مجوزی گفته می شود که اشخاص(اعم از حقیقی و حقوقی) برای انجام فعالیت در حوزه هایی مانند سرمایه گذاری یا تولید محصول نیاز دارند.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب