برچسب: دعوا نامزدی

خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی
مشاوره حقوقی
خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی

به موجب قانون هر یک از نامزدها می توانند در صورت برهم زدن نامزدی هدایایی را که به طرف دیگر داده است مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد باید وجه معادل آن ها را پرداخت کنند مگر اینکه هدایا بدون تقصیر از بین رفته باشد.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب