برچسب: رفع توقیف اموال

مشاوره حقوقی درمورد توقیف اموال
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی درمورد توقیف اموال

هنگامی که اشخاص، به ثبت اموال غيرمنقول خود اقدام نکنند، كاملاً طبيعي است كه اين مال هيچ‌گونه سابقه ثبتی نداشته باشد. بر اساس ماده 101 قانون اجرای احكام مدنی، توقيف چنين اموالی زمانی مجاز است كه محكوم‌ عليه، در آن «تصرفِ مالكانه» داشته باشد، يا اينكه به موجب حكم نهايی، مالك آن مال، شناخته شده باشد.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب