برچسب: سفته انجام کار

آنچه درباره سفته حسن انجام کار باید بدانید
مشاوره حقوقی
آنچه درباره سفته حسن انجام کار باید بدانید

گاهی اوقات سفته بابت حسن انجام کار صادر می شود و افراد به منظور ضمانت برای انجام تعهدات خود، سفته صادر می کنند. کارفرمایان زیادی هنگام استخدام، از کارجویان تقاضای تسلیم سفته برای ضمانت کاری می کنند. کارمندان نیز در کنار سختی هایی که برای یافتن شغل تحمل کرده اند، باید برای تضمین حسن انجام کارشان به کارفرمای خود نیز زیر باره صدور سفته بروند.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب