برچسب: شرایط پرداخت مهریه

شرایط پرداخت اقساط مهریه
مشاوره حقوقی
شرایط پرداخت اقساط مهریه

در صورتی که زوج توان پرداخت مهریه را نداشته باشد، از لحاظ قانون معسر محسوب می شود. زوج 30 روز بعد از مطالبه صداق توسط زوجه مهلت دارد تا اعسار خود را به دادگاه اعلام کند، در صورتی که دادخواست اعسار توسط دادگاه پذیرفته شود، با توجه به وضعیت مالی زوج، یک پیش قسط و اقساط ماهیانه یا چند ماهه برای پرداخت مهریه مشخص می شود.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب