برچسب: قوانین مهریه 1400

قوانین جدید مهریه ۱۴۰۰
مشاوره حقوقی
قوانین جدید مهریه ۱۴۰۰

گاهی امکان دارد در هنگام عقد نکاح، مهریه‌ ای مشخص نشود و رابطه‌ زناشویی بین زوجین اتفاق بیافتد. در این صورت طبق ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی، زن مستحق مهرالمثل است. مقدار مهرالمثل از طریق کارشناسان دادگستری و همچنین وضعیت زوجه طبق موارد اشاره شده در ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی مشخص می‌ شود.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب