برچسب: مجازات مزاحم تلفنی

چگونه از مزاحم تلفنی شکایت کنیم
مشاوره حقوقی
چگونه از مزاحم تلفنی شکایت کنیم؟

مزاحمت های تلفنی زمانی به عنوان جرم تلقی می شوند که به صورت پیوسته و در یک بازه ی زمانی خاص اتفاق بیافتد و در ضمن باید برای فرد، سلب آسایش شده باشد.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب