برچسب: مجله_حقوقی

تمدن حقوقی
دانشنامه حقوقی
تمدن حقوقی

دانشنامه‌های حقوقی در زمره دانشنامه‌های تخصصی، به صورت دایرةالمعارف‌ها یا کتاب‌های مرجعی می‌باشند که از طریق تحقیقات حقوقی به منظور تعیین مرز‌های مختلف یک دانش و سازماندهی یک موضوع خاص برای جلوگیری از مشکلاتی نظیر تقلیدگری علمی، خطانویسی، مکررنویسی و بسیار فراتر از آن مثل سرقت‌های علمی و ادبی، به‌ وجود آمد تا مرز‌های دانش در هر رشته تخصصی مشخص گردد و خلق علم در چارچوب مرزهای دانش سازماندهی شود.

تحقیقات حقوقی
دانشنامه حقوقی
تحقیقات حقوقی

به فرآیند بررسی و شناسایی سوابق قانونی مرتبط در جهت یافتن پاسخ یک سوال حقوقی که با تمرکز بر مباحث حقوقی و اتفاقات روزمره‌ اجتماعی پایه‌گذاری شده است، گفته می‌شود. به معنای دقیق‌تر، تحقیقات حقوقی شامل هر مرحله از اقداماتی است که با تجزیه و تحلیل واقعیت‌های یک مسئله آغاز شده و با اعلام نتایج تحقیقات خاتمه می‌یابد.

دانشنامه حقوقی چیست؟
دانشنامه حقوقی
دانشنامه حقوقی چیست؟

دانشنامه حقوقی در یک نمای کلی بهترین منابع برای استفاده از یک موضوع حقوقی است که به‌صورت مقالات، به‌ترتیب حروف الفبا و براساس موضوع تنظیم شده‌اند. همچنین در دانشنامه معمولا یک توضیح کلی از قانون ارائه شده است.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب