برچسب: مزاحم تلفنی

چگونه از مزاحم تلفنی شکایت کنیم
مشاوره حقوقی
چگونه از مزاحم تلفنی شکایت کنیم؟

مزاحمت های تلفنی زمانی به عنوان جرم تلقی می شوند که به صورت پیوسته و در یک بازه ی زمانی خاص اتفاق بیافتد و در ضمن باید برای فرد، سلب آسایش شده باشد.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب