برچسب: مشاوره خانواده

مهریه به نرخ روز چگونه محاسبه می‌شود؟
مشاوره حقوقی
مهریه به نرخ روز چگونه محاسبه می‌شود؟

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز، به این صورت است که شاخص یک سال قبل از مطالبه مهریه را تقسیم بر شاخص سال عقد کرده و حاصل این تقسیم را در مبلغ مهریه ضرب می کنند. به این ترتیب، عددی که به دست آمده، میزان مهریه به نرخ روز است.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب