برچسب: پلمپ_دفاتر_مالیاتی

پلمپ دفاتر تجاری
ثبت شرکت
مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری

کلیه شرکت‌ها برای مشخص کردن عملکرد مالی خود در پایان هر سال باید جهت تنظیم و تسلیم این دفاتر به اداره دارایی اقدام کنند. در غیر صورت عدم ارائه دفاتر، جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات منظور شده و هزینه‌های اضافی برای افراد به بار می‌آورد. حتی در صورتی که شرکت مذکور هیچ  فعالیتی نداشته باشد نیز باید جهت اعلام عدم فعالیت، دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

کاری راش

سامانۀ یکپارچۀ داوری، کارشناسی، مشاوره و وکالت «کاری راش» بزرگترین وکامل ترین مرجع حقوقی میباشد. کاری راش یک پلتفرم تخصصی و مبتنی بر فناوری هوشمند و بروز دنیا بوده که با ایجاد پلی میان متخصصان حقوقی زبده و کلیه افراد (کسب و کارها، شاغلین و مردم عام) سعی بر ارائه خدمت دارد.

تازه ترین مطالب